Kursus i målstyret undervisning

Forny kompetencerne inden for klasseledelse

Der stilles større og større krav til undervisere i den daglige undervisning og det kan være afgørende at få klarlagt og opkvalificeret sine kompetencer. Denne virksomhed har gode erfaringer og tilbyder kurser i målstyret undervisning samt klasseledelse Fredericia, Kolding og Vejle.

Kursus inden for klasseledelse

Begrebet klasseledelse er med tiden blevet et temmelig udvisket begreb og dækker efterhånden meget bredt. Det er måske ikke så underligt for klasseledelse spænder bredt og indeholder mange forhold man som underviser skal være opmærksom på i forbindelse med undervisningen. Kurset har fokus på underviserens kompetencer som leder af klassen og særligt med fokus på regler og rutiner, mål og evaluering samt undervisnings-metoder og overordnet styring. Kurset i klasseledelse Fredericia og resten af Trekantområdet veksler mellem både teoretisk og praktisk læring.

Kursusvirksomheden tilbyder også kurser i målstyret undervisning. Her tages udgangspunkt i at høje og klare forventning til eleven også giver højt læringsudbytte. Der arbejdes ud fra modellen om at der skal fastsættes individuelle mål, differentiering og evaluering af den enkelte for at skabe de bedste betingelser for at undervisningen bliver en succes. Der arbejdes med underviserens kompetencer med praktiske applikationsmuligheder.