Bestil en lækagesporing eller lækagesøgning online og undgå større skader

Med lækagesporing undgår/udbedrer du vandskader og svamp som allerede nu, kan være ved at udvikle sig i dit hjem uden at du ved det. Med lækagesøgning hjælpes virksomheder med disse problemer : Komponenter, printplader mv. (undersøges for varmeudvikling), extruder, produktionslinjer, motorer, teknisk isolering, ovne (ud- og indvendige målinger), lejer (ofte er de smurte for meget og bryder derfor sammen) og trykluftsanlæg (gasser, damp, trykluft, m.m.) som kan gøre tingene besværlige, koste dyrt og forurene. Lækagesporing sker ved sporgas, lytteudstyr og termografiudstyr og lækagesøgning sker ved ultralyd og termografi. Læs mere om lækagesporing og lækagesøgning på deres hjemmeside eller ring og få god rådgivning.