Styret underboring

Villy Poulsen A/S i Skjern er blandt Danmarks førende virksomheder indenfor styret underboring. Styret underboring er en metode til at trække nye ledninger, rør osv. uden at grave gader og veje op over hele strækningen. I stedet graver man to huller, og imellem disse bores et rør, som igen trækker den nye ledning eller det nye rør tilbage.

Med styret underboring undgår man derfor at afbryde trafikken på vigtige gader, grave gennem sarte vandløb, eller lange omveje omkring bygninger og bevaringsværdige monumenter. Samtidig spares der tid og penge, da processen kræver mindre udstyr og mandskab end traditionel opgravning.
Styret underboring bruges ofte til at føre kabler under veje og vandløb, og er desuden effektivt i tæt bebyggelse.