Fuldmagt for fremtiden: Hvad er en fremtidsfuldmagt?

Forestil dig, at du er ude for en bilulykke. Du bliver hasteindlagt på hospitalet og opereret. Du ligger i koma. Hvem træffer beslutninger om din pleje? Hvem styrer din økonomi? Svaret er din fremtidsfuldmagt.
En fuldmagt er et juridisk dokument, der giver en anden person bemyndigelse til at træffe beslutninger på dine vegne. Det kan være i forbindelse med økonomiske beslutninger, beslutninger om sundhedspleje eller begge dele. En fuldmagt kan være meget bred eller meget specifik. Du kan give en person fuldmagt til en specifik opgave eller til alle opgaver. Du kan også begrænse fremtidsfuldmagten til kun at træde i kraft, hvis du er ude af stand til at handle.

Hvorfor du har brug for en fremtidsfuldmagt

Der er mange grunde til, at du kan have brug for at give nogen en fuldmagt. Hvis du har små børn, ønsker du måske at udpege en værge, hvis der skulle ske dig noget. Hvis du ejer en virksomhed, ønsker du måske, at en anden person skal kunne underskrive kontrakter på dine vegne. Hvis du bliver uarbejdsdygtig, skal du have en person til at administrere dine anliggender.
En fuldmagt er en vigtig del af bodelingsplanlægningen. Den sikrer, at dine ønsker bliver opfyldt, og at der bliver taget hånd om dine kære, hvis der skulle ske dig noget.

Sådan får du en fremtidsfuldmagt

Du kan få en fuldmagt ved at udfylde en formular og få den bevidnet af to personer, som ikke er i familie med dig. Formularen skal underskrives af både dig og den person, du udpeger som din fuldmægtig.
Du kan til enhver tid tilbagekalde en fuldmagt, så længe du er mentalt kompetent. For at gøre dette skal du blot udfylde en anden formular og sende den til den person, der har fuldmagt over dine anliggender.

Afsluttende ord

En fuldmagt er et juridisk dokument, der giver en anden person beføjelse til at træffe beslutninger på dine vegne, uanset om disse beslutninger er økonomiske, sundhedsrelaterede eller begge dele. En fremtidsfuldmagt er en vigtig del af bodelingsplanlægningen, der sikrer, at dine ønsker bliver opfyldt, hvis der sker dig noget. Du kan få en fuldmagt ved at udfylde en formular og få den bevidnet af to personer, der ikke er i familie med dig; på samme måde kan du til enhver tid tilbagekalde den ved at udfylde en anden formular og sende den til den person, der har fuldmagt over dine anliggender.